به منظور راحتی کار مراجعین، رژیم از طریق واتس اپ ارسال می شود. قبل از هرنوع واریزی حتما اول بین 12 تا 3 ظهر با مطب تماس بگیرید. شماره های مطب 22750414 و 22750449 می باشد. هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

 شماره واتس اپ مطب ۰۹۳۰۸۰۵۶۴۶۷ می باشد.

شماره کارت: 6393461010110555 بانک سینا بنام رضا راست منش و عکس فیش ارسالی را بعد از راهنمایی گرفتن از خانم منشی باید به همین شماره واتس اپ کنید.

هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

International Journal of Medicine and Molecular Medicine

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبان International Journal of Medicine and Molecular Medicine است كه در آمريكا به چاپ مي رسد.

International Journal of Medicine and Molecular Medicine

ساير اعضاي هيات تحريره عبارتند از:

 Editor-in-Chief

Esmaeilzadeh Mahdi
Department of Basic Science ,Shirvan Branch , Islamic Azad University
Shirvan , IRAN
http://www.webmedcentral.com/plus/editorial_member_details/3040

Farhadi Abolfazl; Dept. of. Clinical Medical Sciences,Shirvan Branch, Islamic Azad University ,Shirvan , IRAN
    

 
    

Gjumarakch Aliev;  Department  of Health Science and healthcare, University of Atlanta , USA
    

 
    

HO SUP YOON; Division of Structural Biology and Biochemistry School of Biological Science Nanyang Technological University , Singapore

Besharati Reza ;Department of Medicine
North Khorasan University of Medical Science , Bojnurd , IRAN
    

 
    

Yves Renaudineau;  Laboratory of Immunology, CHU Morvan , France
    

 
    

William Chi-shing  Scientific Officer , Department of Clinical Oncology, Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong

Rastmanesh Reza : Independent researcher
    

 
    

Pietro Hiram Guzzi ;  Department of Experimental Medicine and Clinic, University Magna Graecia of Catanzaro , Italy
    

 
    

George Perry; Dean and Professor of Biology, College of Sciences, University of Texas , San Antonio,USA

Shah Jahan ; Assistant Professor, Department of Immunology, University of Health sciences Lahore , Pakistan
    

 
    

Prateek Rastogi; Dept. of Forensic Medicine & Toxicology , Kasturba Medical College , Karnataka, India
    

 
    

Ranabir Pal; Department of Community Medicine , Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences (SMIMS), Sikkim, India

Karthikeyan.M; Al Shifa college of Pharmacy, Perinthalmanna ,Malappuram , Kerala, India   
    

 
    

Shah Jahan ; Assistant Professor, Department of Immunology, University of Health sciences Lahore , Pakistan
    

 
    

VASUDEVA MURTHY;International Medical School, Management and Science University, Shah Alam. Malaysia

Hosseini S.Abed;Department of Biomedical Engineering , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN
    

 
    

Ashok Kumar  Tiwari;Pharmacology Division, CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad ,India
    

 
    

Magdeldin  Sameh ;Dept. of Structural pathology, Institute of  Nephrology, Medical and Dental School, Niigata University, Japan

Arzu  Genc; School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, Izmir, 35340, Turkey
    

 
    

C.S. Pundir; Dept. of Biochemistry M.D. University,Rohtak, India
    

 
    

Akhil Chandra Banerjea ; Laboratory of Virology, National Institute of Immunology, New Delhi , India

KHUE VU NGUYEN;  Departments of Medicine and Pediatrics ,University of California, San Diego, CA (U.S.A.)
    

 
    

Bill Misner; American Holistic College of Nutrition ,  Washington, United  States of America
    

 
    

Valcinir Bedin; Department of Pathology,Cidade Universitia Zeferino Vaz, Brazil

Yan Yan;  Research Assistant  , Penn State University, USA
    

 
    

Ekta Menghani ; Associate  Professor  ,MGIAS, Jaipur, India                      
    

 
    

Bilgin Kadri Ar?bas; Department of Radiology, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Education and Research Hospital, Ankara,Turkey

Rezaeenejad Hossein; Department of Anatomy,Shirvan Branch,Islamic Azad University ,Shirvan , IRAN
    

 
    

Jone Stanley, Arulrajadurai; Department of Veterinary Integrative Biosciences, College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, Texas A&M University, ,USA
    

 
    

Fernando Rodríguez-Serrano; Department of Human Anatomy and Embryology, University of Granada, Spain

Babazadeh Reza; Division of Medical Sport, Lecturer of North Khorasan Education Organization,Shirvan , IRAN
    

 
    

 
    

 
    

Wael M. El-Sayed; Dept. of Biological Sciences - College of Science ,King Faisal University ; Kingdom of Saudi Arabia


نظرات

 
   
 
Captcha