به منظور راحتی کار مراجعین، رژیم از طریق واتس اپ ارسال می شود. قبل از هرنوع واریزی حتما اول بین 12 تا 3 ظهر با مطب تماس بگیرید. شماره های مطب 22750414 و 22750449 می باشد. هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

 شماره واتس اپ مطب ۰۹۳۰۸۰۵۶۴۶۷ می باشد.

شماره کارت: 6393461010110555 بانک سینا بنام رضا راست منش و عکس فیش ارسالی را بعد از راهنمایی گرفتن از خانم منشی باید به همین شماره واتس اپ کنید.

هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

گالری

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Bioinformatics in Nutrition

كه به سردبيري دكتر رضا راست منش انتشار مي يابد و حدود سي دانشمند بين المللي به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Non-Caloric Methods for Weight Loss

كه به سردبيري دكتر رضا راست منش انتشار مي يابد و حدود سي دانشمند بين المللي به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان Journal of Obesity & Weight Loss Therapy

كه دكتر رضا راست منش به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.

 

تصوير روي جلد مجله بين المللي و انگليسي زبان World Journal of Nutrition and Health

كه دكتر رضا راست منش به عنوان عضو هيات تحريريه در آن همكاري دارند.