به منظور راحتی کار مراجعین، رژیم از طریق واتس اپ ارسال می شود. قبل از هرنوع واریزی حتما اول بین 12 تا 3 ظهر با مطب تماس بگیرید. شماره های مطب 22750414 و 22750449 می باشد. هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

 شماره واتس اپ مطب ۰۹۳۰۸۰۵۶۴۶۷ می باشد.

شماره کارت: 6393461010110555 بانک سینا بنام رضا راست منش و عکس فیش ارسالی را بعد از راهنمایی گرفتن از خانم منشی باید به همین شماره واتس اپ کنید.

هیچگونه پیامی خوانده نمی شود و فقط باید با شماره های اصلی مظب تماس بگیرید

 

رژيم افزايش يا كاهش وزن

رژيم هاي تجويزي براي افزايش يا كاهش وزن، منطبق با اصول رژيم هاي جامع نگر است.

خدمات كاهش وزن يا افزايش وزن به صورت دوهفته يكبار ارايه مي شود و براي افرادي كه امكان حضور دو هفته يكبار ندارند يا ساكن شهرستان و يا خارج كشور هستند، ارايه كمك از طريق تلگرام انجام مي شود.